Over ons

Wat is mastenbank?

Mastenbank is een landelijke marktplaats voor circulaire masten. Op de speciale website, mastenbank.nl, kunnen gemeenten vraag en aanbod van circulaire masten inzien, aanbieden en reserveren.

Meer dan 80% van onze wereld wordt verlicht. Voor Europa en de Verenigde Staten geldt zelfs dat meer dan 99% van de bevolking in een verlichte omgeving woont. Wereldwijd zorgen miljarden lichtmasten hiervoor. Alleen al in Nederland staan bijna 4 miljoen lichtmasten. Standaard worden deze stalen en aluminium lichtmasten na 40 jaar vervangen door nieuwe masten. De oude masten worden verschroot zonder dat naar de mogelijkheden tot hergebruik van de masten wordt gekeken. “Kan dit anders? Ja, dat kan zeker anders!” En dat moet ook: in het regeerakkoord staat dat heel Nederland in 2050 een complete circulaire economie heeft. De economie draait dan volledig op hergebruikte grondstoffen en al het afval wordt verwerkt tot bruikbare materialen.  

Klimaatakkoord

De ambitie van Nederland is om de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen met 49%, dit in vergelijking met 1990. Dit is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan en het niet verder te laten oplopen dan 1,5℃.

De LED verduurzaming is al ver gevorderd in Nederland. Maar er is meer te bereiken op het gebied van openbare verlichting. Een stap verder gaan, het idee om de te vervangen lichtmasten opnieuw te gaan gebruiken. Dit nieuwe circulaire concept heet mastenbank. 

Dit concept is ontwikkeld om afgeschreven lichtmasten zodanig te herstellen zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden en dan net zo’n lange levensduur hebben als nieuwe masten.

Hiervoor is uitvoerig onderzoek gedaan met een zeer positief resultaat als conclusie. Circa 85% van de lichtmasten kan weer de volledige levensduur mee, geheel getoetst conform de NEN 40. Dit geldt voor zowel de staal als de aluminium masten. Er zijn drie procedés gevonden om dit volledig binnen de Nederlandse normeringen te realiseren.

In 2019 is er een pilotproject gestart. In deze pilot zijn 75 stalen en aluminium masten, die aan het einde van hun levensduur waren, uitgegraven. Vervolgens zijn ze circulair hersteld, zodat ze weer als nieuw zijn.

In de fabriek doen de medewerker eerst een visuele inspectie op de beschadigingen en meten ze de masten op. Vervolgens knappen ze masten op. Nadat de masten uitvoerig zijn getest, zijn de masten klaar voor transport.

Dit is een uniek project! Het is nog nooit eerder in de wereld vertoond.

Met de inzet op het herstellen en hergebruik van lichtmasten tilt Mastenbank circulariteit naar een hoger niveau!

Uit onderzoek blijkt ook dat de werkzaamheden maatschappelijk verantwoord verricht kunnen worden door zoveel mogelijk werk te laten uitvoeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mastenbank geeft hiermee invulling aan de landelijke SROI verplichtingen.

“Mens” in de context van de People, Planet, Profit benadering verwijst naar de impact die een bedrijf heeft op de mensen waarmee het in contact komt. Dit omvat de werknemers van het bedrijf, de klanten en de gemeenschappen waarin het opereert. Dit aspect van de duurzaamheidsbenadering is gericht op de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf en hoe het bijdraagt aan de welvaart van de mensen waarmee het in contact komt. Dit kan bijvoorbeeld worden gemeten door te kijken naar arbeidsomstandigheden, diversiteit en inclusie, en bijdragen aan de lokale gemeenschap. Het is ook gericht op de behoeften van de mens, zoals arbeidsomstandigheden, gezondheid, veiligheid, welzijn en hoe bedrijf deze aspecten respecteert en verbetert.

People

Planet

“Planeet” in de context van de People, Planet, Profit benadering verwijst naar de impact die een bedrijf heeft op de natuurlijke omgeving. Dit omvat de manier waarop het bedrijf natuurlijke hulpbronnen gebruikt, hoeveel afval het produceert, en hoeveel verontreiniging het veroorzaakt. Dit aspect van de duurzaamheidsbenadering is gericht op de ecologische verantwoordelijkheid van het bedrijf en hoe het bijdraagt aan het behoud van onze planeet. Dit kan bijvoorbeeld worden gemeten door te kijken naar energie- en waterverbruik, CO2-uitstoot, biodiversiteit, en de hoeveelheid afval die het bedrijf produceert en hoe deze wordt beheerd. Het is ook gericht op de maatregelen die het bedrijf neemt om milieu-impact te verminderen, zoals gebruik van hernieuwbare energie, recycling, en efficiëntie verbeteren van productieprocessen.

“Winst” in de context van de People, Planet, Profit benadering verwijst naar de financiële prestaties van een bedrijf. Dit omvat de winstgevendheid van het bedrijf, de rendementsverhouding en de kasstroom. Dit aspect van de duurzaamheidsbenadering is gericht op de economische verantwoordelijkheid van een bedrijf en hoe het zorgt voor een gezonde financiële toekomst voor zichzelf en zijn aandeelhouders. Dit kan bijvoorbeeld worden gemeten door te kijken naar de omzet van het bedrijf, de winst per aandeel, en de return on investment (ROI). Het is gericht op de duurzame groei van het bedrijf, met behoud van een gezonde financiële situatie, en hoe het bedrijf zijn financiële resultaten verbetert door efficiënter gebruik te maken van zijn hulpbronnen.

Profit

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com