Circulaire Openbare Ruimte Congres 2022 - Bewustwording naar een nieuw niveau ?

CirculaireOpenbareRuimteCongres2022
Op 16 juni 2022 werd het congres Circulaire Openbare Ruimte gehouden in de kunstlinie in Almere. Het congres weerspiegelt een maatschappelijke bewustwording dat niet alleen energiebesparing in samenhang met CO2 uitstoot wordt beoogd. Ook worden mensen bewust dat het grondstoffen verbruik tegen zijn grenzen aan gaat lopen voor wat betreft beschikbaarheid.

Overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven worden gewezen op dit thema. Groene reststromen moeten een tweede leven krijgen, openbare verlichting wordt met de dag duurzamer, straatmeubilair wordt steeds vaker opnieuw ingezet en vervuilend cement steeds vaker vervangen door duurzame bindmiddelen. Toch staat het thema nog in de kinderschoenen.

Gesteld wordt dat hier grote slagen te maken zijn, en dat gemeenten hier een regierol in kunnen nemen. Het congres is bij uitstek geschikt voor iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd is in de circulaire oplossingen; overheden, onderwijsinstellingen, landschapsarchitecten, speeltoestellenleveranciers, armaturenfabrikanten, leveranciers van straatmeubilair, advies- en ontwerpbureaus, samenwerkingsverbanden en andere toeleveranciers.

Veel doelstellingen

De uitdaging is dat hier nieuwe wegen bewandeld moeten worden. Typerend was ook de gezamenlijke conclusie op het einde van de dag dat er wel vele doelstellingen gesteld worden, vaak ook verstrekkend, maar dat er geen centrale regie of coördinatie is.

Concrete toepassingen

De praktijk wijst uit dat concrete toepassingen nog beperkt zijn. Niet onverstandig is om laagdrempelig te beginnen. Zo is Mastenbank één van de weinige die een concreet voorbeeld stellen, economisch afgeschreven lichtmasten niet te verschroten, maar een tweede levensduur te verschaffen middels reparatie en/of revisie. Uniek is dat pilot projecten ervaring kan tonen over de economische haalbaarheid, maar ook de milieuwinst, zoals CO2 uitstoot en grondstoffen besparing.

Conclusie

Gezien de te verwachten maatschappelijke ontwikkeling kan er vanuit gegaan worden dat bij gemeenten en overheden circulariteit integraal verdisconteerd zullen worden in de beleidstoepassingen, zoals het onderhoud en vervangingsbeleid in de openbare verlichting. Mastenbank neemt hierin al een (sensationeel) initiatief.


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com